Referenties
- In de periode vanaf begin november tot 18 november 2016 heeft mijn moeder (C.de K) thuis haar terminale fase kunnen doormaken. Daarbij zijn we ondersteund door de thuiszorgorganisatie A. die gebruik maakte van de diensten van Hanneke van Gent.
Hanneke is in de genoemde periode bij ons in huis geweest om zorg te bieden aan mijn moeder tijdens haar laatste levensfase.

Als familie maak je met elkaar een zware periode door, zowel fysiek als mentaal.
We hadden het geluk iemand te treffen zoals Hanneke die ons op een geweldige manier door deze moeilijke periode heeft geholpen. Natuurlijk was de primaire zorg voor Hanneke mijn moeder en die taak vervulde ze (dag en nacht) uitstekend.

Mijn moeder kon thuis zo comfortabel mogelijk haar laatste dagen hebben, tot het eind heeft Hanneke die taak heeft goed en vol overgave opgepakt. Niet alleen haar deskundigheid op zorggebied was uitstekend maar ook haar inlevingsvermogen was zeer goed.

Daarnaast viel mij op dat zij zich ook zeer bekommerde om mijn vader die vooral in die fase ook veel ondersteuning nodig had. Kortom: onze ervaringen met Hanneke in juist zo'n moeilijke tijd waren uitstekend.
R.de K. (zoon)

*****


- We hebben elkaar niet meer gezien vanmorgen; nadat alles zo mooi afgehandeld was met het overlijden van onze pa.
Ik wil je graag nog hartelijk bedanken voor je inzet, je zorg en aandacht voor ons allemaal. Je zult wel helemaal gesloopt zijn met zo weinig slaap de afgelopen dagen en je ging maar door.
Ik hoop dat je nu fijn weer bijkomt en je kan voorbereiden op de volgende zorg verlening
We hebben bewondering voor je en zijn je dankbaar
Namens ons allemaal heel veel bedankt
P. H.

*****


- Graag wil ik bevestigen middels deze referentiebrief van je werkzaamheden in de zorg voor mijn moeder, mevrouw J.R-G.
Via bemiddeling van buro J. startte jij de zorg voor mijn moeder op; hierbij zijn basiscondities geschapen zodat een hooglaagbed, een dcmatras, zuurstofcilinder en traplift in goede orde geplaatst kon worden. In contact met haar huisarts, longspecialist e.a. zorgverleners was je alert op calamiteiten die zich konden voordoen.

Opmerkelijk aan jouw werkhouding was dat je je pro-actief en emphatisch opstelde; je wist een goede vertrouwensrelatie op te bouwen en hierbij mijn moeder te mobiliseren om dagelijks weer te eten, te drinken en oefeningen te doen.
Het weer naar huis halen van haar oude hond Kwispel deed haar hart verwarmen. Met je collega’s bood je hiermee een stabiele en constructieve bijdrage aan de zorg die mijn moeder als heel positief ervoer.
Gewaardeerd werd dat zelfs aangepaste theekopjes, die lichter in gewicht waren, “aangekocht” werden voor gebruik (via een weggeefwinkel). We zullen zeker meer voorbeelden kunnen geven. Kortom we waren blij met je aanwezige zorg.
Het ga je goed,
Met vriendelijke groet
J.R.

*****

Verzorgster Hanneke van Gent heeft de afgelopen 15 maanden twee keer heel goed voor mijn moeder gezorgd. De eerste keer kon mijn moeder niet meer lopen na een valpartij. Mijn vrouw en ik hadden haar in huis genomen, maar dat bleek te zwaar voor ons.
We wilden graag dat mijn moeder bij ons bleef wonen omdat het makkelijker is met zorgen en omdat wij vonden dat ze al lang niet meer alleen kon wonen. Maar na verloop van tijd wilde mijn moeder absoluut terug naar haar eigen huis.
Hanneke heeft het belang van haar patiënte gevolgd en zij heeft mijn moeder gesteund door een periode in te lassen van rust en observaties, naast veel fysieke oefeningen in samenspraak met een fysiotherapeut en een diëtiste met een eiwitrijk dieet. Zo is mijn moeder teruggekeerd naar haar eigen huis en daar heeft ze nog een goed jaar gehad.

In die tijd dat Hanneke bij ons in het team zat dat voor mijn moeder zorgde, heeft ze ook geregeld dat alle medicijnen gedexteerd werden, dat er hulpmiddelen voor de douche en zo kwamen, en dat er goed incontinentiemateriaal kwam, echt geweldig!

Mijn moeder was oud (92) en blij terug in huis te zijn maar ze vond het eigenlijk ook wel welletjes; toen ze een 10 maanden later een longontsteking kreeg besloot ze geen antibiotica te nemen. Hanneke kwam weer in het team dat mijn moeder verzorgde. Op een gegeven moment wilde mijn moeder niet tot het uiterste gaan, de longontsteking brandde in haar longen. Ze gaf aan euthanasie te willen. De huisarts wilde echter niet komen.
Hanneke was de enige van het team die met genoeg gezag sprak om ook de huisarts te laten komen die niet wilde komen. Zij kon op een respectabele wijze extra zorg regelen als de patiënt dat nodig had of daarom vroeg.

Daarnaast is Hanneke zelf ook heel zorgzaam. Zo zat ik eens bij mijn moeder boven te werken in de kamer waar het zorgteam sliep. Daar stond een monitor met het cameraatje gericht op het bed van mijn moeder.
Zo zag ik hoe na een lange nacht waarin mijn moeder eigenlijk niet meer kon en waarin ook een noodarts nog kwam assisteren, vooraf aan de overdracht aan de volgende verpleegster, dat Hanneke mijn moeder nog heel zorgzaam en gezellig op bed waste en verfriste.
Nou ja, ik heb de monitor uitgezet, ik vond het geweldig hoe ze na zo’n zware dienst ook nog zo zorgzaam eindigde. Iedereen mag me bellen of mailen om meer te horen over deze verplegende verzorgster!
F.t.K.

*****

Gaarne bevestig ik dat gedurende de laatste levensfase van mijn schoonmoeder mevr. S-T., Hanneke van Gent haar heeft verzorgd en begeleid. En dat deed zij met grote toewijding, tact en warmte.
Dat mijn schoonmoeder op zo’n vredige, waardige en rustige manier is overleden is mede te danken aan de perfecte verzorging en begeleiding waarvan Hanneke één van de uitvoerders was. We zijn haar veel dank verschuldigd!
M.C